PTTK Oddział Stronie Śląskie

Stronie Śl. ul. Zielona 5/4
tel. 74 814 13 79

e-mail: pttk@pttk-stronie.pl

 

Biuro czynne:

W poniedziałki i czwartki

w godz. 10:00 - 14:00

w soboty i niedziele nieczynne !

Wizyty
Dzisiaj: 169Wszystkie: 13041
RSS

Koło Przewodników po "Jaskini Niedźwiedziej"

Z dawnych dziejów (może nie plejstocen) ale...


 
Historia z przewodnictwem po „Jaskini Niedźwiedziej” w Kletnie rozpoczęła się jeszcze przed udostępnieniem jaskini dla turystów. Przypomnijmy, że prace nad udostępnieniem jaskini dla turystów trwały 8 lat. Już w czasie prac adaptacyjnych postanowiono przeszkolić pierwszą grupę osób nadają im uprawnienia przewodnika zakładowego po „Jaskini Niedźwiedziej” w Kletnie. Była to nieliczna grupa osób najbliżej związanych z jaskinią i turystyką.

 

Jaskinię oddano do użytku 11 czerwca 1983 roku a jej zarządcą został Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stroniu Śl. Szybko okazało się, że zainteresowanie obiektem jest ogromne, więc koniecznością stało się organizacja drugiego kursu przewodnickiego. Jeszcze w tym samym roku uprawnienia przewodnickie otrzymała kolejna grupa osób.

 

Początkowo Koło Przewodników działało przy Oddziale „Bialskim” PTTK w Lądku Zdr. Zmieniło się to wraz z powstaniem Oddziału PTTK w Stroniu Śl. w marcu 1989 roku. Oddział przejął część obowiązków OSiR – w zakresie rezerwacji biletów do jaskini i obsługi przewodnickiej. Od tej pory Koło Przewodników działa przy Oddziale PTTK w Stroniu Śl.

 

Informacje:


Koło Przewodników po „Jaskini Niedźwiedziej” w Kletnie przy Oddziale PTTK w Stroniu Śl. zrzesza przewodników terenowych po „Jaskini Niedźwiedziej” w Kletnie oraz po byłym woj. wałbrzyskim. W chwili obecnej w Kole jest 80 Koleżanek i Kolegów przewodników z aktualnymi uprawnieniami państwowymi. Oczywiście nie wszyscy są przewodnikami aktywnymi, co nie zmienia faktu, że jest nas sporo.

 

Władze Klubu:


Wybrane na ostatnim zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym 11.03.2017 r.
Zarząd:


Kol. Antoni Cygan - Prezes
Kol. Janusz Olszewski - V-ce Prezes
Kol. Alicja Wasilewska - Sekretarz
Kol. Adam Juźwin - Skarbnik
Kol. Aleksandra Leszczyńska - Członek


Komisja Rewizyjna:
Kol. Maria Bulka - Przewodnicząca
Kol. Natalia Bogusz - Członek
Kol. Danuta Król - Członek


Komisja Rozjemcza:
Kol. Mateusz Mikita - Przewodniczący
Kol. Jolanta Nowak - Członek
Kol. Kaja Tendaj - Członek

 

  

L I S T A    P R Z E W O D N I K Ó W   P O   "J A S K I N I   N I E D Ź W I E D Z I E J"   W   K L E T N I E                      

Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Przewodników po Jaskini Niedźwiedziej w dn. 11.03.2017                                           

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Strony: