PTTK Oddział Stronie Śląskie

Stronie Śl. ul. Zielona 5/4
tel. 74 814 13 79

e-mail: pttk@pttk-stronie.pl

 

Biuro czynne:

W poniedziałki i czwartki

w godz. 10:00 - 14:00

w soboty i niedziele nieczynne !

Wizyty
Dzisiaj: 261Wszystkie: 14209

Gmina

Informacje o wsiach i miejscowościach naszej gminy.

 
 • Dodaj link do:
 • www.facebook.com
 • Bielice

  Malowniczo położona wieś w górnym biegu Białej Lądeckiej. Została założona w 1605 roku jako osada leśna ściśle związana z leżącym niżej Nowym Gierałtowem i dopiero od 1614 roku stała się odrębną wsią...

 • Bolesławów

  Nieduża wieś położona w dolinie rzeki Morawki była niegdyś miastem. Powstał jako wolna sada górnicza już w XIV wieku. W 1581 roku mincerz króla Czech Wilhelm von Oppersdorf przeprowadził alokację - wytyczono rynek i trzy ulice, wzniesiono zabudowę dla gwarków (młodych górników) i drewniany kościół...

 • Łysiec

  Goszów

  Wieś położona w dolinie Białej Lądeckiej u stóp Sowiej Kopy. Pierwsze wzmianki o Goszowie pojawiły się już w 1344 roku. Obok rolnictwa na terenie wsi rozwijało się rzemiosło, działały kopalnie i kuźnica żelaza, tartak i młyny...

 • Kamienica

  Wieś położona w dolinie rzeki Kamienicy została założona w 1596 roku w związku z prowadzeniem w okolicy wyrębu lasu i przetwórstwa drewna. Rozwijało się rzemiosło, handel i rolnictwo. Na przełomie XV/XVI wieku wydobywano rudę żelaza dla miejscowej huty...

 • Jaskinia Niedźwiedzia

  Kletno

  Długa, pięknie położona wieś w dolinie rzeki Kleśnicy. Kletno zostało założone w 1550 roku. Na początku dobrze rozwijało się tu górnictwo rud metali,które ostatecznie upadło w XVII w. Od tego czasu wieś zaczęła funkcjonować jako osada rolnicza i leśna. Krótko po wojnie eksploatowano starą kopalnię rudy żelaza, wydobywano fluoryt oraz rudy uranu...

 • fot. Grzegorz Wysocki

  Młynowiec

  To jedna z najmniejszych wsi na Ziemi Kłodzkiej. Została założona w 1580 roku na zboczu Góry Suszycy i w szerokiej dolinie rzeki Młynówki. Wieś była związana z rozwijającym się na tym terenie górnictwem...

 • Nowa Morawa

  Wieś położona w górnej części doliny rzeki Morawki. Powstała w związku z działalnością ośrodka górniczego w Bolesławowie. Ludność zajmowała się wyrębem lasów i rzemiosłem. W 1815 roku Nowa Morawa była odrębną gminą wiejską. W 1880 roku powstała filia Urzędu Celnego - ponieważ tędy przebiegała nowo wybudowana droga z Lądka na Morawy. Około 1903 roku zbudowano tu książęcą leśniczówkę...

 • fot. Izabella Zamojska

  Nowy Gierałtów

  Wieś o długiej zabudowie nad Białą Lądecką, która powstała w 1581, a jej mieszkańcy początkowo zajmowali się rolnictwem i leśnictwem. Już w XIX wieku wieś przejawiała cechy turystyczne. A dzięki działalności Niderlandzkiej Księżniczki Marianny Orańskiej, właścicielki znacznej części Ziemi Kłodzkiej, nastąpił jej szybki rozwój gospodarczy...

 • Rogóżka

  Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1346 roku i znajduje się w dokumencie potwierdzającym stan posiadania braci Ottona, Reinczka i Nikolausa von Globos z Karpna. Jednak przypuszcza się, że Rogóżka to zaginiona wieś Rogourka, wzmiankowana już w 1216 roku. Ze względu na fakt, iż wieś w 1560 roku określono jako nową, prawdopodobnie wcześniej musiała zostać całkowicie wyludniona...

 • Sienna

  Sienna i Janowa Góra

  Malowniczo położona wieś w dolinie Pogonnej u stóp Przełęczy Puchaczówka. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1560 roku i od początku była ona związana z osadą górniczą w Janowej Górze. Później straciła status osiedla górniczego i stała się niezależną wsią. Mieszkańcy wsi zajmowali się głównie wyrębem lasu na potrzeby pobliskiej huty. Uprawa roli w okolicy wsi była utrudniona, ponieważ panowały tu niesprzyjające warunki terenowe i klimatyczne...

 • Zalew

  Stara Morawa

  Nazwa wsi pochodzi od nazwy potoku Morawa, obecnie Morawki. Historia powstania wsi jako osady leśnej wiąże się z działalnością Kużnicy z 1588 roku. Od XVIII wieku to niewielka wieś łańcuchowa o rzadkiej zabudowie...

 • Maciejówka

  Stary Gierałtów

  To wieś położona nad rzeką Białą Lądecką o typowej zabudowie tzw. „długiej łańcuchówki”. Otoczona jest od północy pasmem Gór Złotych, a od południa masywem Gór Bialskich. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą już z 1346 roku - wsi o nazwie Gegendorf czy Geraczdorf...

 • Strachocin

  Jedna z najstarszych wsi na Ziemi Kłodzkiej. Jej powstanie datuje się na 1264 rok i wiązało się prawdopodobnie z rozwojem górnictwa i hutnictwa żelaza. W 1520 roku na terenie wsi powstała pierwsza kuźnica. W XVIII stuleciu rozwinęły się rzemiosła i przemysł szklarski, a następnie wieś została uprzemysłowiona...

 • Stronie Wieś

  Wieś luźno zabudowana, rozciąga się w dolinie potoku Sienna Woda. Powstała w 1344 roku. Od XIV wieku na terenie wsi funkcjonowało górnictwo rud. Od 1505 roku swoją siedzibę miał tu sędzia górniczy, który nadzorował również działalność kopalni w okolicznych miejscowościach...

 • Hala CSiR

  Stronie Śląskie

  To młode miasto, jednak o bardzo długiej, bogatej historii. Prawa miejskie Stronie Śląskie otrzymało w 1967 roku. Powstało z połączenia trzech wsi; Strachocina, Stronia i Goszowa. Historia tych trzech wsi sięga średniowiecza. Najwcześniej powstał Strachocin o którym pierwszą wzmiankę datuje się na 1264 rok. Stronie i Goszów powstały blisko 100 lat później, odpowiednio w 1346 i 1347 roku...

Strony: